Hem » Regler och villkor

Villento Casino Villkor

Casino-villkor

 1. Allmänt
  1. Användaravtal för webbplatsen
   1. Förutom nedladdning av en kopia av Materialet på en enda dator för personligt, icke kommersiellt hemmabruk får man ej reproducera, tillverka produkter grundade på, distribuera, tillhandahålla eller visa Materialet utan att först ha fått skriftligt medgivande från Villento Casino.
   2. Materialet får inte användas på något otillåtet sätt.
   3. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH PROGRAMVARAN SOM TILLHANDAHÅLLS AV DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA AVTAL.
  2. Den här sidan definierar Villkoren som gäller för alla pengar och satsningar som tas emot av oss på www. villento.com ("webbplatsen"') och alla andra webbplatser som drivs av Villento Casino.
  3. Det är spelarens eget ansvar att vara medveten om villkoren som gäller för betalningar. Oavsett detta är det fortfarande Spelarens uppgift att hålla sig informerad om förändringar.
  4. De här villkoren anses som korrekta och rättvisa av Villento Casino. Om en Spelare behöver råd gällande de här villkoren eller någon annan del av våra tjänster kontaktar man Casino-supportcentret.
  5. Genom att registrera sig anses Spelaren ha godkänt och förstått alla regler och villkor som publicerats på webbplatsen av Villento Casino. Vi rekommenderar att alla Spelare skriver ut (eller sparar) alla transaktionsbevis, spelregler, annulleringpolicyer och utbetalningspolicyer.
  6. Alla kriminella eller misstänkta aktiviteter på Villento Casino kan komma att rapporteras.
  7. Villento Casino förbehåller sig rätten att vägra tillgång till Casinot för vilken person som helst. Villento Casino förbehåller sig också rätten att hålla inne alla uttag som företaget misstänker vara på något sätt länkade till bedrägliga aktiviteter.
  8. Om spelare överför pengar mellan varandras finansiella konton/ewallets eller om en gemensam källa finansierar flera spelares konton/ewallets, kommer detta anses vara bedrägligt och kommer att undersökas. Villento Casino förbehåller sig rätten att annullera eventuella vinster som är förknippade med dessa typer av metoder.
  9. Villento Casino förbehåller sig rätten att revidera eller ta bort delar av Villkoren efter eget gottfinnande när som helst och utan föregående varning. Spelare bör besöka den här sidan då och då för att informera sig om ändringar.
 2. Språkbruk i Casino-villkoren
  1. Casino-villkoren publiceras (och uppdateras i förekommande fall) på engelska. Det är den engelska versionen av Villkoren som är utgör grunden till alla Villkor på andra språk. Översättningar till andra språk erhålls som en tjänst i god tro. Om oklarheter uppstår mellan versionerna på engelska och en översättning är det alltid den engelska versionen som gäller.
  2. Vanliga termer definieras enligt nedanstående om inget annat anges:
   1. Spelare - avser den person vars namn används för att registrera ett konto på Casinot.
    • RIKTIG spelare - en Spelare som har registrerat sig för ett RIKTIGT konto på Casinot.
    • GÄST-spelare - en Spelare som har registrerat sig för ett GÄST-konto på Casinot.
   2. Casino - avser Villento Casino och alla dess enheter.
 3. Om Casinot
  1. Licensgivande och reglerande organ - Villento Casino har mottagit licens som lyder under de villkor som ställts upp av Kahnawake Gaming Commission, Canada.
 4. Deltagande
  1. Kasinot accepterar inte registrering eller spelande av dem som är under 18 år gamla.
  2. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller (elektroniskt eller på annat sätt) och/eller begära giltig dokumentering när som helst för att bekräfta identiteten av våra spelare.
  3. Spelaren accepterar fullt ansvar för deras spelande i kasinot, inclusive lagligheten av hasardspel på nätet i landet/jurisdiktionen där de bor eller är registrerade. Tillgängligheten av våra tjänster är inte till för att spelare ska kunna överträda gällande lagar eller förordningar om onlinespel.
  4. Vi skall inte hållas ansvariga för brott mot några lokala, nationella, federala, delstatliga eller andra lagar som kan uppstå i samband med spelarens spelande på kasinot.
  5. Spelaren godkänner att vi har obegränsad rätt till att innehålla utbetalning till spelaren av omtvistade pengar, oavsett om dessa pengar är insättningar, återbetalningar, bonusar, gratispengar, kasinokrediter, utbetalningar eller liknande om spelaren är under 18 års ålder eller spelarens spelande strider mot deras lokala jurisdiktion.
 5. Spelarens casino-konto
  1. All information som anges vid registreringen MÅSTE vara genomgående korrekt och fullständig. Villento Casino förbehåller sig rätten att bekräfta en Spelares adress genom att skicka ett adressverifieringsbrev till kunden. All korrespondens kommer att vara diskret och inga referenser till Villento Casino syns på kuvertet. Om sådan korrespondens inleds pausas alla uttag tills ett svar har skickats till och godkänts av Villento Casino. Emellertid förbehåller sig Villento Casino rätten att starta verifikationsprocessen genom att kontakta Spelaren via e-post.
  2. Spelare får bara öppna och använda sig av ett enda konto. Om vi upptäcker att en Spelare har fler än ett konto förbehåller vi oss rätten att inaktivera dessa konton tills all kontoinformation och alla saldon (som tillhör samma Spelare) har slagits samman. När detta är gjort avslutas alla andra konton och ett enda aktivt konto kvarstår.
  3. Spelare ombeds att hålla sin registreringsinformation aktuell. Kundsupporten ska informeras om ändringar av adress, e-post, telefonnummer eller annan kontakt-/personlig information.
  4. Villento Casino ger alla Spelare möjlighet att välja ett lösenord, som måste hållas hemligt. Alla åtgärder som utförs från Spelarens konto anses giltiga om ett korrekt användarnamn och lösenord har angetts.
  5. Alla ansökande får ett e-postmeddelande skickat till den registrerade e-postadressen för att aktivera kontot. Alla konton måste aktiveras genom detta e-postmeddelande. Villento Casino förbehåller sig rätten att stänga av all aktivitet på kontot tills kontodetaljerna har verifierats. Kontakta Casino-supportcentret om Spelaren tidigare har avregistrerat sig på ett Casino Rewards-casino.
  6. Alla kunderbjudanden är begränsade till ett per person, familj, hemadress, e-postadress, telefonnummer, kredit- eller betalkort och delad dator - till exempel skola, bibliotek eller arbetsplats. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka ett eller alla erbjudanden för en Spelare eller en grupp Spelare.
  7. Villento Casino friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador eller förluster som anses, eller påstås ha uppstått från eller i samband med dess webbplats eller innehåll, inklusive och utan begränsning till: förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust av data eller skador på data, kommunikations- eller linjefel, allt missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller utelämnanden i dess innehåll. Villento Casino förbehåller sig rätten att stänga eller avaktivera en Spelares konto.
  8. Villento Casino kommer inte att missbruka dess relation med spelaren genom någon form av otillåten aktivitet på spelarens datorsystem.
  9. Vilande konto
   1. Om en Spelares konto inte uppvisar någon aktivitet under 60 dagar anses det vara vilande.
   2. Om detta sker, så i syfte att minska risken för stöld eller förskingring kommer Villento Casino att ta bort eventuella återstående belopp för förvaring. Detta belopp kan spelaren återfå till casinokontot på begäran, om han/hon framgångsrikt svarar på några snabba säkerhetsfrågor.
  10. Överföringar mellan konton
   1. Överföring av tillgångar mellan individuella konton är strängt förbjudet.
  11. Inaktivering/Stängning av konto
   1. Villento Casino förbehåller sig rätten att stänga eller avaktivera en Spelares konto efter eget gottfinnande.
  12. Om du vill stänga ett konto kontaktar du Casino-supportcentret.
 6. Betalningsinformation/Uttag
  1. I fall kredit- eller kontokortet, e-plånboken eller det finansiella kontot som används till att göra insättningar och/eller uttag inte är under samma namn som kasinokontot förbehåller sig kasinot rätten att stänga av kontot eller förhindra ytterligare aktivitet med kortet, e-plånboken eller det finansiella kontot. Detta är fram till att kasinot är övertygat om att tillstånd har beviljats av kortinnehavaren eller innehavaren av det finansiella kontot att kortet, e-plånboken eller det finansiella kontot får användas. Om en transaktion har framgångsrikt gått igenom 3D Secure-verifiering kan kortinnehavarens tillstånd antas. Vinster kan ogiltigförklaras om tillstånd från kortinnehavaren eller innehavaren av det finansiella kontot inte mottagits före insättning.
  2. Det är kortinnehavarens skyldighet att bevara kopior av kvitton på överföringar samt webbplatsens policyer och regler.
  3. Det är kortinnehavarens skyldighet att känna till de lagar som gäller för onlinespel i det land som Spelaren är bosatt i.
  4. Uttag som görs via banköverföring eller check betalas endast ut till det namn som angavs vid registrering på webbplatsen, och om ett kredit- eller betalkort har använts för att sätta in pengar måste namnet överensstämma med namnet som är registrerat till kortet.
  5. Uppdatering eller tillägg av ytterligare betalningsinformation får endast göras inom Casinots programvara eller genom att kontakta vår kundtjänst.
  6. Endast en betalningsmetod får vara aktiv vid något tillfälle.
  7. Alla uttag är föremål för de avgifter som anges i avsnittet för bankärenden.
  8. På grund av regler för e-handel och onlinespel samt krav från Financial Action Task Force (FATF) förbehåller sig Villento Casino rätten att genomföra säkerhetsgranskningar och kan komma att begära att du tillhandahåller säkerhetsdokumentation som Casinot anser nödvändig för att kunna upprätthålla våra höga nivåer av kundskydd och säkerhet. Om du inte skulle åtlyda sådana säkerhetsförfrågningar förbehåller sig Villento Casino rätten att ogiltigförklara eventuella vinster på ditt konto och/eller begränsa framtida inköp och uttag och/eller låsa kontot.
 7. Godkännandeförfarande
  1. Villento Casino förbehåller sig rätten att be Spelare om bekräftelsedokumentation efter insättningar gjorda med kredit- eller betalkort och/eller innan ett uttag genomförs. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
   1. en kopia på det relevanta kortet som visar kortinnehavarens namn, eller bevis för insättningsmetoden som använts (om tillämpligt)
   2. en kopia på fotografiska identifikationshandlingar; så som pass, körkort eller statligt utfärdat ID-kort/legitimation
   3. handlingar som styrker bostadsort, så som kontoutdrag eller elräkning som ej är äldre än 3 månader
  2. Pengar måste tas ut med samma metod som används för insättningar, upp till summan för insättningen. Observera att en mindre försening kan uppstå vid en kontoinnehavares uttag på grund av vår process för identitetsverifiering.
 8. Sekretesspolicy
  1. Insamling av Personuppgifter
   Uppgifter som kan samlas in och hållas för hantering inkluderar:
   1. Uppgifter som identifierar dig, så som ditt namn, din adress, ditt födelsedatum och kön;
   2. Din epost-adress;
   3. Ditt telefonnummer.
  2. Behandling av personuppgifter
   Alla personuppgifter som tas emot gällande en kontoinnehavare och/eller nyregistrering:
   1. Hanteras i enlighet med Kontoinnehavarens rättigheter
   2. Samlas endast in för ett specifikt och lagligt ändamål
   3. Lagras på ett säkert sätt
   4. Används i marknadsföringssyfte med möjlighet till frånsägning
  3. Utlämnande av uppgifter
   1. Villento Casino kommer att anvisa och ge tillåtelse till den finansinstitution där Kontoinnehavarens konto hålls att utlämna eventuell information som begärs av en myndighet gällande en Kontoinnehavares konto.
   2. Villento Casino kommer att utlämna personuppgifter om en myndighet beordrar det och/eller under någon rättslig bestämmelse i gällande lag. Spelaren godkänner att Villento Casino har rätt att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive så kallade AVS-tjänsteleverantörer och andra partner, i övervaknings- och bedrägeriupptäckssyfte.
   3. Dessutom förbehåller sig Villento Casino rätten att utlämna personuppgifter till relevanta mottagare i de fall då Villento Casino har rimliga skäl att misstänka oegentligheter gällande Spelarens Casino-konto.
  4. Kundrelationshantering (CRM) och marknadsföringsmaterial
   1. Villento Casino förbehåller sig rätten att behandla personuppgifter för CRM-ändamål. Spelare kan avregistrera sig från elektroniskt reklammaterial när som helst genom att kontakta kasinots kundtjänst.
  5. Korrigering av felaktig kontoinformation
   1. Kontoinnehavaren har rätt att få tillgång till sina personliga data och/eller har rätt att korrigera och/eller ta bort olämpliga data.
  6. Cookies/ActiveX
   Villento Casino-webbplatsen använder cookies och Active X-komponenter i (men inte begränsat till) följande syften:
   1. För att identifiera Kontoinnehavarens föredragna språk, så att det väljs automatiskt när Kontoinnehavaren återvänder till Villento Casino.
   2. För att analysera trafiken på Villento Casino:s webbplats så att vi kan göra lämpliga förbättringar.
   3. För att driva spelen (som flash-casinot)
  7. Villento Casino lovar att:
   1. inte sälja, ge bort eller på annat sätt överföra dina personuppgifter eller ditt företags uppgifter till andra personer eller företag.
   2. använda dina personuppgifter till att ge dig information eller material endast om du har begärt det.
  8. Casino Rewards-gruppen stödjer inte skräppost. Endast registrerade riktiga spelare eller gästspelare som har valt att klicka på knappen "Opt In" (Tacka ja) för kampanjer, eller som har angivit sina e-postadresser för en pristävling placeras på våra e-postlistor.

   Om du vill sluta prenumerera på våra e-postutskick klickar du här: http://cr.crnewsletter.com/main/unsub.asp

   En Notis För Internationella Användare. Vänligen notera att uppgifter vi samlar in kommer att överföras till, hanteras av och lagras i utländska orter. Lagar om uppgiftsskydd kan skilja sig från de i det land där du är bosatt och dina personuppgifter kan komma att bli föremål för åtkomstbegäran från myndigheter, domstolar eller brottsbekämpning i respektive land. Genom att använda våra tjänster eller förse oss med dessa uppgifter så samtycker du till denna överföring, hantering och lagring av dina personuppgifter i utländska orter.

 9. Bruk av bots och illegal programvara
  1. Bruk och missbruk av skadlig programvara och buggar i någon av programvaran på Casinots plattform är olagligt. I de osannolika fall då en bugg upptäcks i spelprogramvaran måste Spelaren omgående informera Villento Casino.
  2. Villento Casino skall vidta alla nödvändiga åtgärder om en Spelare upptäcks bruka eller missbruka skadlig programvara eller buggar, som till exempel att blockera Spelarens konto, frysa Spelarens tillgångar och som slutlig åtgärd, vidta rättslig process.
  3. Användning av programvara för att påverka eller justera resultatet i poker- eller casinospelen för ekonomisk vinst är strikt förbjudet och alla pengar som har intjänats på detta sätt kommer att dras från Kontoinnehavarens saldo.
  4. Bruk av en virtuell maskin anses också som medvetet försök att manipulera spelet och/eller försök att bedra kasinot. Alla vinster som gjorts under dessa förhållanden kommer att konfiskeras.
 10. Spelavbrott
  1. Villento Casino tar inget ansvar för tid som systemet ligger nere, serverstörningar, förseningar eller andra tekniska eller politiska störningar av spelet. Återbetalningar genomförs endast efter casinoledningens godtycke.
  2. Villento Casino friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador eller förluster som anses, eller påstås ha uppstått från eller i samband med Villento Casino-webbplatsen eller dess innehåll, inklusive och utan begränsning till, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust av data eller skador på data, kommunikations- eller linjefel, allt missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller utelämnanden i dess innehåll.
  3. Skulle ett fel uppstå i systemet eller kommunikationen i samband med slumptalsgenerering, resultat av satsningar eller andra aspekter av Produkten, kan en Spelare inte hålla oss ansvarsskyldiga för resultatet av sådana fel och vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla satsningar på spelet i fråga.
  4. Om Casino-systemet skulle sluta fungera ogiltigförklaras alla satsningar.
  5. Om ett uppenbart fel, misstag eller systemfel resulterar i att felaktiga odds, linjer eller handikapp tags i en satsning kommer satsningen eller den delen av satsningen, i de fall då det handlar om en flerfaldig satsning/dubbling att ogiltigförklaras.
  6. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller begränsa satsning(ar) efter eget gottfinnande, oavsett orsak. I de fall då en insats anses eller förklaras vara ogiltig av oss (efter eget gottfinnande) betalas eventuella summor som dragits från ditt konto för den insatsen tillbaka till kontot. Satsningar är endast giltiga om de accepteras av vår server och görs i enlighet med Avtalet. Tills avtalet godkänts kommer ingen kommunikation från Spelaren att vara bindande för oss och all information som står på sidan innebär endast en inbjudan till spel. Funktionsfel (oavsett om det är på en Webbplats eller din utrustning) ogiltigförklarar alla betalningar och spel. Om vi beslutar oss för att avstå från en regel i fair-play syfte för din skull, är det endast för det specifika tillfället och skall inte ses som ett prejudikat för framtiden.
  7. Villento Casino förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla vinster som uppstått på grund av hårdvaru-/programvarufel eller funktionsfel. Spelare som utnyttjar sådana fel/funktionsfel riskerar att få sina konton stängda och förlora inbetalningar och/eller vinster. Om Casino-systemet skulle sluta fungera ogiltigförklaras alla satsningar.
 11. Tillgänglighet till erbjudanden
  1. Erbjudanden och bonusar omfattas av kampanjvillkoren och villkoren för bonuskonto.
  2. Alla erbjudanden från Villento Casino är menade för nöjesspelare och Villento Casino kan efter eget gottfinnande begränsa kunders berättigande att ta del i kampanjer.
 12. Uttag av vinster
  1. Vinster läggs till den tidigare summan i Spelarens konto i den valda valutan. Om Spelaren vill ta ut en del av, eller hela saldot kan Spelaren välja hur mycket han/hon vill ska betalas ut.
  2. Det minsta uttagsbeloppet är 50 € med undantag för uttag via DBT - Direct Bank Transfer / direkt banköverföring där beloppet är 300 € (exklusive överföringsavgifter). DBT-avgifter visas under kasinots bank- och uttagsvillkor på uttagssidan i kasinoprogrammet. Vänligen kontakta kasinots kundtjänst om du har några problem eller frågor angående uttag av vinster.
 13. Ansvarsfullt spelande
  1. Spel är menat att vara roligt, men kan vara beroendeframkallande. Vi uppmuntrar till ansvarsfullt spelande genom:
   1. Att möjliggöra blockering/inaktivering av konton vid begäran.
   2. Kontakta en av våra kundsupportsagenter eller klicka på någon av länkarna på sidan om Ansvarsfullt spelande.
  2. Hasardspel är en form av fritid och underhållning men kan bli beroendeframkallande. Vi främjar ansvarsfullt spelande genom att erbjuda:
   1. Avkylningsperioder från 24 timmar till 3 månader.
   2. En självavstängningsperiod på 6 månader.
   3. Insättningsgränser.
   4. Hänvisningar till organisationer för spelberoende.
   5. Vänligen se vår policy för ansvarsfullt spelande för kompletta uppgifter.
 14. Support, tvister och klagomål
  1. Casino-supportcentret finns till hands om du stöter på problem.
  2. Kontakta oss om ett krav eller en tvist skulle uppstå som ett resultat av tidigare eller aktuella transaktioner. Om vi inte kan lösa tvisten lämnar vi över ärendet till en skiljedomstol, som t.ex. IBAS, vars beslut är bindande förutsatt att alla involverade har haft tillgång till fullgod representation.
 15. Finansinstitut
  1. Villento Casino är inte ett finansinstitut och därför betalas igen ränta alls ut på insättningar gjorda på Spelarens konto.
  2. Villento Casino ger ingen rådgivning till Kontoinnehavare gällande skatt och/eller juridiska frågor.
  3. Kontoinnehavare som vill få råd gällande skatt och juridiska frågor uppmanas att kontakta lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i den jurisdiktion där de är skrivna och/eller bor.
  4. Det är strängt förbjudet för Kontoinnehavare att utnyttja Villento Casino och dess system för att underlätta arbitrage genom valutaväxling. Om Villento Casino bedömer att en Kontoinnehavare medvetet har använt de tidigare nämnda systemen för ekonomisk vinning genom arbitrage kommer eventuella vinster att ogiltigförklaras och dras från Kontoinnehavarens konto utan varning eller meddelande.

Villkor för Registreringserbjudande

Insättningsbonuserbjudande
 1. För att vara berättigad till detta erbjudande måste Spelaren ha ett RIKTIGT konto och det måste vara det första.
 2. Alla bonuspengar kommer att krediteras som poäng till spelarens Casino Rewards-konto.
 3. Varje enskild insättning som görs på Villento Casino räknas som en enda insättning i insättningsbonussyfte. Totalsumman av successiva insättningar kan inte uppfylla insättningsbonuskraven – varje insättning räknas individuellt. Därför kommer ENDAST de fem (5) första enskilda insättningarna att avgöra bonussummorna som tilldelas för detta erbjudande.
 4. Du kan lösa ut din insättning förutsatt att eventuella krav på minimisatsningar kopplade till inlösta bonusar har uppfyllts.
 5. Den första insättningsbonusen omfattas av omsättningskrav på 60 gånger innan ditt saldo kan tas ut.
 6. Efterföljande bonusar som krediteras till en spelares bonuskonto (efter den första insättningsbonusen) kommer att omfattas av omsättningskrav på 30 gånger innan de kan tas ut.
 7. För att undvika missförstånd i samband med den här kampanjen och de vinster som överförs till det Riktiga kontot, godkänner Spelaren satsningskraven för alla bonusar/vinster som erhållits i enlighet med de normala Villkoren i de Allmänna villkoren nedan.
 8. Satsningskraven (för att få lösa ut) räknas från den tidpunkt alla bonuspengar läggs till Kasinokontot.
 9. Spelaren bekräftar att han/hon, för att vara berättigad för någon kampanj eller bonus, måste spela med den gällande valutan i det land där spelaren har en registrerad adress där spelet äger rum. Villento Casino förbehåller sig rätten att hålla inne bonusar som uppstått från insättningar i någon valuta som bryter mot detta villkor. USD och CAD undantas denna klausul.
 10. Detta erbjudande måste erhållas genom att göra en första insättning inom 7 dagar, därefter förbehåller sig Villento Casino rätten att modifiera erbjudandet.
Spelaren bekräftar att han/hon, utöver villkoren ovan, också är bunden av alla Allmänna kampanjvillkor samt Allmänna kasinovillkor.


Allmänna kampanjvillkor
 1. Alla erbjudanden kan endast utnyttjas en gång per person, hushåll, familj, hushållsadress, e-postadress, kreditkortsnummer, eller delad datormiljö, som t.ex. bibliotek, arbetsutrymme, förening, universitet eller skola.
 2. Om inget annat anges kan inte kampanjer kombineras och kampanjer gäller endast för insättningar och satsningar på den hämtade programvaran för Villento Casino.
 3. Vi avser att betala ut kampanjpoängen till Spelarens konto inom en arbetsdag eller mindre. Kampanjpoäng/-bonusar som tjänas in under en viss tidsperiod, som helg- eller månadsbonusar, tilldelas inom en arbetsdag efter att tidsperioden tagit slut. Till exempel på måndagen efter helgen eller den första arbetsdagen i den följande månaden.
 4. För att undvika missförstånd i samband med kampanjer och vinster överförda till det Riktiga kontot godkänner Spelaren följande satsningskrav. Dessa omfattar:
  1. Spelarens insättning kan lösas ut förutsatt att eventuella krav på minimisatsningar kopplade till inlösta bonusar har uppfyllts.
  2. Bonussummor som krediteras till en spelares bonuskonto omfattas av omsättningskrav på 30 gånger innan de kan tas ut. Ett undantag till detta är den första insättningsbonusen som omfattas av omsättningskrav på 60 gånger innan ditt saldo kan tas ut.
  3. Olika sorters spel kan ge olika procentsatser av omsättningen (upp till 100 %) för den obligatoriska omsättningen.
  4. Procentsatserna är följande:
   1. För spelautomater och sällskapsspel räknas 100 % av insatsen till omsättningskraven
   2. För bordspoker, Casino War och Sic Bo räknas 50 % av insatsen till omsättningskraven
   3. För samtliga blackjack-spel förutom Classic Blackjack, tärning och baccarat räknas 10 % av insatsen till omsättningskraven
   4. För samtliga videopoker-spel förutom All Aces Video Poker, Caribbean Draw Poker, Texas Hold'em Bonus Poker Gold, Triple Action Hold'em Bonus Poker Gold, Classic Blackjack och alla roulett-spel räknas 2 % av insatsen till omsättningskraven
   5. All Aces Video Poker räknas inte till omsättningskraven
 5. "Dubbling", oavsett spel, på Villento Casino räknas inte till dina satsningskrav. All Aces Video Poker - kom ihåg att detta spel inte räkans in i satsningskraven och inga lojalitetspoäng kan intjänas.
 6. Casino Rewards förbehåller sig rätten att vägra att betala ut kampanjbonus av vilket skäl som helst, inklusive, men inte begränsat till, Spelarmissbruk.
 7. Om en Spelare inte har satt in några pengar till detta eller något annat casino i Casino Rewards-gruppen får man inte lösa in mer än en (1) registreringsbonus inom Casino Rewards-nätverket, oavsett om det enskilda casinot erbjuder registreringsbonusen.
 8. I de fall då Villento Casino bedömer att en Spelare har missbrukat ett casino-konto för att dra fördel av kampanjerbjudanden, utan att någonsin riskera sina egna pengar eller visat avsikt att spela seriöst, kommer inlösningen av alla sådana kampanjerbjudanden, inklusive, men inte begränsat till, registreringsbonusar, att avbrytas tills Spelaren uppvisar en spelhistorik där personliga medel då och då riskeras på casinot.
 9. I fall kredit- eller kontokortet, e-plånboken eller det finansiella kontot som används till att göra insättningen för att erhålla registreringsbonusar inte är under samma namn som Villento Casino-kontot, förbehåller sig kasinot rätten att ogiltigförklara alla vinster. Försök att ta ut några associerade vinster från registreringsbonusar via kredit- eller kontokort, e-plånbok eller finansiellt konto som är under ett annat namn än kasinokontot kan också leda till att vinster ogiltigförklaras.
 10. Kampanjerbjudanden via e-post gäller endast adressaten och kan ej överföras. Om du inte är den avsedda e-postmottagaren gäller inte erbjudandet.
 11. Alla casino-erbjudanden granskas regelbundet och vi förbehåller oss rätten att ändra erbjudandet och/eller villkoren vid vilken tidpunkt som helst.
 12. Villento Casino förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter gällande bonuspoäng, casino-poäng och/eller utdelade priser. Vinster kommer inte att påverkas, men spelarens poängpott kommer att justeras till rätt summa om ett fel upptäcks.
 13. Kampanjbonusar/priser som förblir oanvända på en Spelares konto längre än 2 månader från registreringsdatumet förfaller. Kampanjbonusar/priser anses vara “använda” när satsningskraven har uppfyllts. Registreringsbonusen beror på datumet då kontot öppnades. Om en Spelare öppnar ett konto men lämnar det inaktivt en tid, tilldelas Spelaren fortfarande den registreringsbonus som gällde då Spelaren registrerade sig på Villento Casino.
 14. Om Spelaren under spel på Villento Casino, vinner en summa som casino-ledningen anser värd att använda i reklamsyfte, går Spelaren med på att medverka i alla sådana evenemang arrangerade av Villento Casino. Villento Casino kommer alltid att göra sitt yttersta för att skydda Spelarens privatliv.
 15. Villento Casino skyddar all personlig information som vi får, men vi förbehåller oss rätten att använda Spelares förnamn och/eller initialer i eventuella tillkännagivanden från casinot gällande kampanjresultat.
 16. Anställda, chefer och direktörer på Villento Casino, deras PR-firmor eller andra aktörer, licenstagare och licensgivare, tjänsteleverantörer och andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade att delta. Samma villkor gäller för sådana personers närmaste familj.
 17. Vi bidrar till och utnyttjar en delad branschdatabas över personer som missbrukar och idkar bedrägeri mot kampanjer. Personer i den här databasen har inte rätt att utnyttja kampanjerbjudanden och Villento Casino förbehåller sig rätten att låsa deras konton och vägra tillgång till Villento Casino.
 18. Endast kampanjer som specifikt annonseras på detta casinos webbplats accepteras av Villento Casino. Kampanjerbjudanden utfärdade av någon annan part, inklusive men inte begränsat till personer eller organisationer med anknytning till företaget, behöver inte erkännas av det här Casinot och anses i sådana fall vara ogiltiga.
 19. Eventuella kampanjerbjudanden på en CD distribuerad av Casino Rewards gäller endast för adressaten och kan inte överföras. Spelare måste ha tagit emot en skriven inbjudan adresserad till dem för att kunna ta del i någon del av den här kampanjen.
 20. Kampanjer eller prisutdelningar som drivs av Villento Casino gällande alla sorters varor eller kontanter innefattar inte skatt, registrering, licensiering, försäkring, porto eller leverans såvida inget annat anges i villkoren för kampanjen.
 21. Eventuella kontantpriser utdelade av Villento Casino betalas direkt till mottagarens Casino Rewards-konto eller casino-konto.
Vi ber om ursäkt för det besvär det här kan orsaka, men vi är tvungna att vidta dessa åtgärder på grund av tidigare missbruk. Observera att alla misstänkta uttag granskas innan de behandlas.


Villkor för Kontantkonto:
 1. För spelare som tar emot en första insättningsbonus eller registreringsbonus måste denna bonussumma omsättas minst 60 gånger på kasinot i form av insatser innan ett uttag kan göras från deras kontantsaldo. Vänligen notera att när bonuspengar från spelarens bonuskonto överförs till kontantsaldot så minskar även omsättningskraven för uttag från kontantsaldot. Till exempel:
  1. Om en spelare tar emot en bonus på 100 €, måste de spela för sammanlagt 6000 € på ett spel där 100% av insatserna räknas till omsättningskraven (exempelvis spelautomater och sällskapsspel) innan ett uttag kan göras.
  2. På liknande sätt måste de spela för 12.000 € på ett spel där 50% av insatserna räknas till omsättningskraven (exempelvis bordspoker, Casino War, Sic Bo) och så vidare.

Villkor för Bonuskonto
 1. En Spelares totala saldo består av ett kontantkontosaldo och ett bonuskontosaldo.
 2. En Spelares bonuskonto kan inte lösas ut men kan användas för satsningar.
 3. Spelarens kontantkonto kan lösas ut förutsatt att eventuella krav på minimisatsningar kopplade till inlösta bonusar har uppfyllts.
 4. De specifika satsningskraven står i de Allmänna kampanjvillkoren.
 5. När omsättningskraven uppfylls överförs automatiskt tillgångar från Spelarens bonuskonto till kontantkontot.
 6. Omsättning skapas varje gång en satsning görs. Spelaren kan använda antingen sitt bonus- eller kontantkonto.
 7. För varje satsning som görs dras satsningen från Spelarens kontantkonto. Om inga kontanter finns tillgängliga dras satsningen från bonuskontot. Detta innebär att tillgångarna i Spelarens bonuskonto endast spelas med om det inte finns något kontantsaldo.
 8. Om en Spelare gör ett uttag nollas hans/hennes bonuskonto, men eventuella ouppfyllda satsningskrav kvarstår. Detta innebär att om en Spelare väljer att ta tillbaka insatta pengar förlorar han/hon eventuella kvarvarande bonuspengar i Bonuskontot.
 9. Vinster från satsningar gjorda från en Spelares kontantkonto betalas direkt till kontantkontot. Vinster från satsningar gjorda från en Spelares bonuskonto betalas till bonuskontot.
 10. I de fall då inbetalning av vinster till en Spelares bonuskonto innebär att bonuskontot överstiger storleken på alla bonussummor betalas överskjutande summa in på Spelarens kontantkonto. Observera: Detta är minus eventuella automatiska överföringar från bonuskontot till kontantkontot som genomförts.
 11. Om Villento Casino bedömer att autospelsfunktionen har använts för att möta satsningskraven för bonuskontot förbehåller sig Casino Rewards rätten att ogiltigförklara vinster.
 12. Om spelmönster observeras som visar tecken på spel med minsta möjliga risk, jämt, nollmarginal eller hedge-vadslagning kan detta anses bryta mot god sed när det gäller att uppfylla satsningskraven för bonus. Om Villento Casino bedömer att dessa metoder har använts specifikt för att uppfylla satsningskraven förbehåller sig Villento Casino rätten att hålla inne eventuella utbetalningar och/eller konfiskera vinsterna.
 13. Villento Casino förbehåller sig rätten att hålla inne alla utbetalningar och/eller konfiskera vinster för ogiltigt spel. "Ogiltigt spel" inkluderar men är inte begränsat till någon eller flera av följande typer av spel:
  1. Enstaka satsningar lika med eller överstigande 25 % eller mer av värdet på den bonus som betalts in på kontot innan omsättningskraven för den bonusen har uppnåtts. Varenda satsning i Roulette räknas som totalsumman av alla spelmarker placerade på bordet när hjulet är spunnet.
  2. Användande av dubblingsfunktionen för att öka värdet på satsningarna.
  3. "Jämna pengar"-satsningar på Sic Bo, craps and roulette.
  4. Att starta ett spels bonusspel efter att bonussaldot som användes för att bygga upp poängen till bonusspelet har nått 0.
 14. Utifall att spelarens Casino-konto är inaktivt under 60 dagar, kommer bonusen att utgå och avlägsnas.
 15. Spelkrav kommer att föras över från en bonus ska en efterföljande bonus lösas ut innan du gör en insättning.

Villkor gällande bankärenden och uttag inkluderar:
 1. Spelaren godkänner att det är han/hennes eget ansvar att se till att det finns tillräckligt med pengar på bankkontot för att täcka insättningar gjorda via e-check, ACH eller andra ewalletbetalningar till Villento Casino vid den tidpunkt då insättningen görs och vid den tidpunkt då insättningen tas från Spelarens bankkonto. Villento Casino förbehåller sig rätten att avvisa insättningar med otillräckliga tillgångar på bankkontot som ska användas för insättningen vid insättningstillfället och/eller ogiltigförklara eventuella vinster som resulterat från den insättningen. För att inga missförstånd ska uppstå vill vi klargöra att det anses som bedrägeri att göra en insättning med e-check, ACH, eller någon annan sorts ewallet på casinona eller pokerrummen när det vid den tidpunkten inte finns nog med tillgångar på bankkontot som insättningen ska tas ifrån, även om spelaren har för avsikt att överföra pengarna senare. Om Villento Casino fattar misstankar om insättningar innan vinster betalas ut kan casinot begära bevis på att pengarna var tillgängliga vid tidpunkten då insättningen påbörjades.
 2. Uttagna tillgångar kommer att hållas inne under två arbetsdagar, och under denna tid kan du avbryta utbetalningen för att kunna fortsätta spela på Villento Casino.
 3. En Spelare som vinner en summa som är fem gånger större än hans/hennes totala inköp på alla Casino Rewards partners-casinon kommer endast att kunna ta ut 4000 € av vinsten per vecka. Alla progressiva vinster/utbetalningar är undantagna från denna klausul.
 4. Returer och bestridda transaktioner från Instadebit, E-check eller andra ewallet-tjänster kommer inte att accepteras på något casino-konto i Casino Rewards-nätverket. Detta omfattar också tvister eller ouppklarade transaktioner gällande banköverföringslösningar och kreditkort. I de fall då Villento Casino får ta emot returer, förloras alla vinster på alla konton inom Casino Rewards-nätverket, även om returerna löses senare.
 5. På grund av regler för e-handel och onlinespel samt krav från Financial Action Task Force (FATF) förbehåller sig Villento Casino rätten att genomföra säkerhetsgranskningar och kan komma att begära att du tillhandahåller säkerhetsdokumentation som Casinot anser nödvändig för att kunna upprätthålla våra höga nivåer av kundskydd och säkerhet. Om du inte skulle åtlyda sådana säkerhetsförfrågningar förbehåller sig Villento Casino rätten att ogiltigförklara eventuella vinster på ditt konto och/eller begränsa framtida inköp och uttag och/eller låsa kontot.
 6. Uttag som sker i en annan valuta än valutan på ditt kasinokonto kommer att bli föremål för en valutaväxling. Denna valutaväxling kommer att baseras på dagens genomsnittliga marknadsväxelkurs, samt en avgift på 2,5 % som är till för att skydda mot eventuella kursförändringar. Avgiften kan komma att ändras i framtiden.

 

Uppdaterad: 11-Dec-2017 12:00:00 +1000

Claim your 1000 € multiple deposit bonus by downloading our software now!
 • No Minors Are Permited At Villento Casino.
 • Member of Kahnawake Gaming Commission
 • View Our E-Cogra Seal
 • Microgaming Software
 • Casino Rewards - The Ultimate Casino Rewards Program